Instrumentatie             Ontwikkeling              Prototypes              Software               Modificaties              Renovaties               Service

Welkom

Hardware

Mini PC

Software

Service

Data&Links

Vrijdagmiddag

Software, gebruikersvriendelijk en functioneel

Hydro Meteo Presentatiesoftware

 

Voor een duidelijke presentatie van actuele waterstanden, golfhoogtes of andere meetgegevens, zijn door mij enkele applicaties ontwikkeld.

Gebruikers kunnen hiermee een aantal voor hen interessante parameters op het scherm volgen. Hiernaast een zeer compact uitgevoerd dubbel display, wat prima in een hoek van het navigatiescherm past.

 

Hydro Meteo Display

 

Presentatiescherm voor bijvoorbeeld jachthavens, brug– en sluiswachters e.d.

 

 

Windsnelheid en richting komen goed tot hun recht in resp. een balkgrafiek en een windroos. Zo kunnen alle windparameters overzichtelijk in beeld worden gebracht.

 

 

Naast de windgegevens kunnen verder nog enkele waterstanden en een golfhoogte gepresenteerd worden. De indeling van het totale scherm kan naar ieders wens worden aangepast.

Besturing van displays en aanwijzers

 

Voor het aansturen van fysieke aanwijzers en displays is het onderstaande interfaceprogramma bedoeld. Hiermee wordt bepaald

welke parameters worden weergegeven op de drie verschillende presentatiestations.

De data voor al deze meetgegevens komt van meetpalen en boeien van Rijkswaterstaat. Dit zeer uitgebreide meetnet werd opgebouwd in de jaren 70 en 80 voor het inwinnen van massale hoeveelheden hydrologische informatie die benodigd was bij de grote finale van de deltawerken, de bouw van de  stormvloedkering in de Oosterschelde.

Het Hammen Snelpeil Display geeft informatie van ruim 50 meetpunten uit het Zeeuwse meetnet. Ook gegevens uit Noordzee en Waddenzee zijn mogelijk. Elke minuut wordt door de applicatie de waterstand via Internet ververst.

Kegelbaan scorebord

 

Hiernaast ziet u een scorebord in full HD wat de scores van 4 kegelbanen laat zien.

Na 10 worpen stuurt de applicatie de hele reeks automatisch door naar een Excel-bestand waar deze data verder in verwerkt kan worden.